Čtrnáctkový kalendář akcí

 • Svátky v roce 2017

  pátek 1. 1 » Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
  pátek 14. 4. » Velký pátek


  pondělí 17. 4. » Velikonoční pondělí
  pondělí 1. 5. » Svátek práce
  pondělí 8. 5. » Den osvobození
  středa 5. 7. » Den slovanských zvěrozvěstů
  čtvrtek 6. 7. » Den upálení Mistra Jana Husa
  čtvrtek 28. 9. » Den české státnosti
  sobota 28. 10. » Den vzniku samostatného československého státu
  pátek 17. 11. » Den boje za svobodu a demokracii
  sobota 24. 12. » Štědrý den
  neděle 25. 12. » První svátek vánoční
  pondělí 26. 12. » Druhý svátek vánoční
 • Školní prázdniny 2016

  pátek 2. 2. » pololetní volno
  od 5. 2. do 18. 3. probíhají jarní prázdniny
  5. 2.–11. 2. »

  Praha 1 až 5
  12. 2.–18. 2. » Praha 6 až 10
  pátek 29. 6, – pondělí 4. 9. » Hlavní prázdniny
  středa 26.–27. 10. » Podzimní prázdniny
  sobota 23. 12.–2. 1. 2018 » Vánoční prázdniny

  pátek 2. 2. 2018 » pololetní volno
  6. 2.–19. 3. 2017 » Jarní prázdniny (6.–12. 2. Praha 6 až 10; 13.–19. 3. Praha 1 až 5)
  čtvrtek 13. 4. 2017 » Velikonoční prázdniny
  sobota 1. 7. – pátek 1. 9. 2017 » Hlavní prázdniny
 • Kdy budeme slavit Velikonoce

  pátek 14.–17. dubna 2017
  pátek 30. března – pondělí 2. dubna 2018
  pátek 19.–22. dubna 2019
  pátek 10.–13. dubna 2020
  pátek 2.–5. dubna 2021
  pátek 15.–18. dubna 2022
  pátek 7.–10. dubna 2023
  pátek 29. března – 1. dubna 2024
  pátek 18.–21. dubna 2025
  pátek 3.–6. dubna 2026

  Letní 26. 3. 2017 a zímní čas 29. 10. 2017

  Letní » poslední neděli v březnu posuneme hodiny o hodinu doprředu 2:00 = 3:00
  Zimní » poslední neděli v říjnu posuneme

  hodiny o hodinu dozadu 3:00 = 2:00

Světové (SvD) a mezinárodní (MzD) dny

 • Leden

  1. 1. » SvD míru (Mezinárodní den míru) - slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI.
  28. 1. » MzD mobilizace proti jaderné válce - slaví se od roku 1986
  28. 1. » Den širokopásmových služeb - tento den má být symbolem masového rozšiřování vysokorychlostního internetu
  31. 1. » SvD pomoci malomocným – neděle po slavnosti Zjevení Páně - Světový den migrantů a utečenců (stanovila Papežská rada pro pastoraci migrantů a itinerantů 27. 10. 2004); pokud se Zjevení Páně slaví přesně 6. ledna, pak tento den připadne na druhou neděli poté

 • Únor

  druhá neděle v únoru » SvD manželství, slaví se od roku 1983
  2. 2. » Den zasvěcený Bohu (Den zasvěceného života), vyhlášen papežem Janem Pavlem II. - slaví celá církev od roku 1997
  4. 2. » SvD boje proti rakovině, 4. února 2002 více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rakoviny podepsala na pařížské radnici Pařížskou chartu práv onkologických pacientů, slaví se od roku 2002
  11. 2. » SvD nemocných, vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1993
  (na svátek Panny Marie Lurdské)
  14. 2. » Svátek zamilovaných - sv. Valentýn
  21. 2. » MzD průvodců cestovního ruchu, poprvé se slavil v roce 1989
  21. 2. » MzD mateřského jazyka
  21. 2. » MzD boje proti kolonialismu - výročí povstání bombajských námořníků proti britské koloniální nadvládě 19. - 23. února 1946 a výročí potlačení demonstrace v Káhiře 21. února 1946, slaví se z rozhodnutí konference mládeže zemí jihovýchodní Asie roku 1948
  22. 2. » Evropský den obětí (Evropský den zločinu) - výročí podpisu Charty práv obětí roku 1990 britským ministrem vnitra
  22. 2. » MzD skautek (Den sesterství, Den díků, Den přemýšlení, Den skutků), slaví se od roku 1927, v den narození manželů Baden Powellových, zakladatelů skautingu

 • Březen

  první pátek v březnu - Světový den modliteb, liturgii připravuje laické modlitební hnutí křesťanských žen vždy v jiné zemi
  2.3. - Den boje spisovatelů za mír, byl vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubů v červenci 1984
  6.3.. - Den jódu (vyhlásil Český výbor pro UNICEF)
  7.3. - Světový den modliteb žen - slaví se z iniciativy presbyteriánské církve USA všemi křesťanskými konfesemi
  8.3. - Mezinárodní den žen, v tento den roku 1910 vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby protestovaly proti špatným životním podmínkám, poprvé se slavil v roce 1911
  v ČR se oficiálně neslaví od roku 1990
  11.3. - Evropský den mozku vyhlášen Evropskou aliancí DANA v roce 1998, od roku 1999 se slaví Týden mozku
  12.3. - Vstup ČR do NATO - významný den ČR
  15.3. - Světový den práv spotřebitele, slaví se od roku 1982
  19.3. - Mezinárodní den invalidů
  20.3. - Světový den frankofonie
  20.3. - Světový den divadla pro děti a mládež - ten se slaví od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež
  21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace - vyhlášen na 21.Valném shromáždění OSN 26.10.1966. Tento den je výročním dnem brutálního zásahu jihoafrické policie proti pokojné demonstraci Afričanů v městečku Sharpeville 21. 3. 1960. V tento den bylo zavražděno 70 demonstrantů, kteří protestovali proti bělošské nadvládě a kolonialismu v Jižní Africe. Vyhlášení 21. března bylo velkým povzbuzením pro obyvatele Azanie a celé jejich liberalizační hnutí.
  21.3. - Světový den poezie
  21.3. - Mezinárodní den zdravého spánku
  21.3.. - Mezinárodní den loutkového divadla
  22.3. - Mezinárodní den invalidů - vyhlášený Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů, slaví se od roku 1960
  22.3. . - Světový den vody - vyhlášený Valným shromážděním OSN jako varovný signál, že celosvětově dochází k nedoceňování významu rozvoje vodních zdrojů, poprvé se slavil v roce 1993
  23.3. - Světový meteorologický den - vyhlásila Světová meteorologická organizace, slaví se od roku 1961
  24.3. - Den Horské služby, vyhlášen na památku tragické smrti dvou účastníků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913 - Bohumila Hanče a Václava Vrbaty
  24.3. - Světový den boje proti tuberkulóze, v tento den Robert Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova bacilu - původce tuberkulózy
  24.3. - Mezinárodní den boje proti hluku (vždy na Zelený čtvrtek před Velikonocemi), vyhlášen v roce 2004 z iniciativy Hudebně ekologického sdružení (HUDEKOS) při České hudební společnosti; k této začínající tradici se připojily i obdobné společnosti v Rakousku, Německu a Polsku. Do té doby byl v Evropě pouze přejímán Mezinárodní den uvědomění si hluku (International Noise Awareness Day), vyhlašovaný Americkou ligou neslyšících od r. 1996
  27.3. - Mezinárodní den divadla (UNESCO) - výročí otevření pařížského Divadla národů v roce 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu (ITI) v roce 1961. Každoročně se čte mezinárodní poselství v divadlech po celém světě. Jeho autory jsou významní dramatici, spisovatelé - v minulosti např. Jean Cocteau, Arthur Miller, v roce 1994 Václav Havel.
  28.3. - Den učitelů (výročí narození Jana Amose Komenského nar. 1592)
 • Duben

  poslední neděle v dubnu - Světový den sdružených měst, připomíná výročí založení Světové federace sdružených měst roku 1957
  1.4. - Mezinárodní den ptactva, výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 1906, slaví se od roku 1906
  2.4. - Mezinárodní den dětské knihy - vyhlásilo IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)
  na paměť narozenin dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, slaví se od roku 1967
  7.4. - Světový den zdraví, slaví se od roku 1950 z rozhodnutí Světové zdravotnické organizace v roce 1949, v den výročí založení Světové zdravotnické organizace v roce 1948. Téma pro rok 2003 vyhlásila WHO: Healthy environments for children shape the future of life - Zdravé životní prostředí pro děti, tvorba budoucnosti života
  8.4. - Mezinárodní romský den, ustanoven na prvním kongresu Mezinárodní romské unie (IRU), celosvětově se slaví od roku 1971, v ČR pod názvem Den Romů v ČR, poprvé se u nás slavil v roce 2001
  11.4. - Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů, slaví se v den výročí osvobození koncentračního tábora v Buchenwaldu, v některých zemích se připomínají Mezinárodní pamětní dny odboje
  11.4. - Světový den Parkinsonovy choroby, 11. 4. 1755 se narodil James Parkinson, britský lékař a chirurg, roku 1817 popsal obrnu, svátek byl v ČR poprvé slaven v roce 1997
  12.4. - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, slaví se od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace z roku 1968, k výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961
  14.4. - Světový den monitoringu diabetu, vyhlásila Mezinárodní federace diabetu
  18.4. - Mezinárodní den památek a historických sídel, vyhlašuje UNESCO, slaví se od roku 1984
  20.4. . - Mezinárodní den svobody tisku, poprvé byl uspořádán v roce 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic
  22.4. - Evropský den akcí proti rasismu (vyhlásila Evropská konference o problémech proti rasismu)
  22.4. - Arbor Day (Slavnosti stromů) - slaví se hlavně v USA a Velké Británii
  22.4. - Den Země (Earth Day), poprvé ho uspořádali američtí studenti v roce 1970, vyhlášen na zasedání generální konference UNESCO v roce 1983, v České republice se slaví od roku 1990
  23.4. - Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen 28. generální konferencí UNESCO v r. 1996; toto datum bylo vybráno proto, že na něj připadají výročí velikánů světové literatury Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy, všichni tři zemřeli 23.4.1616, na tentýž den připadají i životní výročí Maurice Druona, Vladimira Nabokova, Kiljana Laxnesse
  24.4. - Mezinárodní den skautů a skautek, slaví se u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů a skautek
  24.4. - Světový den laboratorních zvířat - Den boje proti vivisekci - vyhlásila anglická společnost NAVS (National antivivisection society)
  26.4. - Světový den duševního vlastnictví, byl vyhlášen Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), která byla založena 26. 4. 1970 v Ženevě, slaví se od roku 2001
  26.4. - Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
  27.4. - Světový den grafiky, vyhlásila Mezinárodní rada organizací grafického designu ICOGRADA na pameť výročí jejího založení v roce 1963, v České republice se slavil poprvé v roce 1966
  28.4. - Mezinárodní den smutku, vyhlásila Mezinárodní konfederace svobodných odborů jako vzpomínku na ty, kteří přišli při práci o život nebo byli zraněni, slaví se od roku 1996
  29.4. - Mezinárodní den tance, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem v roce 1982, slaví se v den výročí narození francouzského choreografa Jeanna Georgese Novarra (1727)
  30.4. - Den pracoviště, vyhlásila Komise OSN pro udržitelný rozvoj roku 1996

 • Květen

  druhá neděle v květnu - Svátek matek
  1907 Američanka Anna Jarvisová zahájila kampaň za ustanovení Dne matek, 1908 Den matek se poprvé slavil ve Filadelfii, 1914 na návrh prezidenta W. Wilsona schválil Kongres USA Den matek jako národní svátek symbolem svátku se stal bílý karafiát - symbol něhy, nevinnosti a trpělivosti v Československu se Svátek matek poprvé slavil 13.5.1923, jeho organizace se v Brně ujaly YWCA a ČSČK za podpory dalších organizací v komunistickém režimu byl Svátek matek nahražen 8. březnem - MDŽ, 1992 znovu založená YWCA obnovila tradici Dne matek, v OD Kotva byl zorganizován velký happening
  třetí neděle v květnu - Den památky obětí nemoci AIDS, pochody Světlo pro AIDS
  poslední neděle v květnu - Den koní - prestižní organizace v ČR, které se zabývají chovem koní se shodly na tomto svátku, poprvé se slavil v roce 1998
  čtvrté pondělí v květnu - Mezinárodní den mléka - vyhlášený Mezinárodní mlékařskou federací (IDF),poprvé se slavil v roce 1957
  druhá středa v květnu - Květinový den, u nás vyhlašuje Liga proti rakovině, poprvé se konal v roce l997, ve světě má mnohaletou tradici, smyslem celého konání je upozornit veřejnost na vzrůstající nebezpečí nádorových onemocnění, po ulicích chodí dvoučlenné hlídky, které za přispění do kasičky věnují dárcům umělou kytičku měsíčku zahradního, který je symbolem Ligy proti rakovině
  květen - Světový den sdělovacích prostředků (pohyblivý svátek), vyhlášen katolickou církví v 60. letech
  1.5. - Svátek práce, byl vyhlášen 1. kongresem II. internacionály v Paříži 14. - 21.7. 1889 na památku stávky chicagských dělníků v roce 1886 a jejích popravených vůdců
  2.5. - Světový den ptačího zpěvu
  3.5. - Světový den svobody tisku, vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993, poprvé se slavil roku 1994
  3.5. - Den Slunce
  3.5. - Světový den alergie a astmatu, vyhlásila Globální iniciativa pro astma, v ČR se slaví od roku 1999
  4.5. - Den hasičů, slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry
  5.5. - Den Evropy, výročí založení Rady Evropy 1949
  5.5. - Den boje za rovná práva handicapovaných (Den boje proti diskriminaci zdravotně postižených)
  5.5. - Mezinárodní den porodních asistentek
  8.5. - Mezinárodní den Červeného kříže - výročí narození Henriho Dunanta (1828), zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1953 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže
  9.5. - Den Evropy; v tento den, v roce 1950 přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman významný projev k založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).
  12.5. - Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, vyhlásila mezinárodní rada sester, v tento den se narodila Florence Nachtingalová, která v roce 1860 založila v Londýně první ošetřovatelskou školu, a která syndromem trpěla
  13.5. - Světový den koktejlu, slavil se poprvé v roce 1999 v síti hotelů Radisson po celém světě. Připomíná se jím první definice koktejlu, která vyšla 13. 5. 1806 v americkém periodiku The Balance. U jeho zrodu stál barman a znalec míchaných nápojů Alexandr Mikšovic, který původně působil v hotelu Alcron
  15.5. - Mezinárodní den rodiny, slaví se od roku 1994
  15.5. - Světový den proti mozkové mrtvici
  17.5. - Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1965 z rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie
  18.5. - Mezinárodní den muzeí, vyhlásila v roce 1977 rezoluce generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM)
  21.5. - Světový den kulturního rozvoje
  22.5. - Mezinárodní den biodiverzity- vyhlášen OSN
  24.5. - Evropský den národních parků - ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909, vyhlášen Federací evropských parků, poprvé se slavil v roce 1999
  25.5. - Den Afriky (Den africké svobody), výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963
  25.5. - Mezinárodní den pohřešovaných dětí - slaví se od roku 1986 - symbolem je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: " Nezapomeň na mě "
  31.5. - Světový den bez tabáku - vyhlásila v roce 1988 Světová zdravotnická organizace • Červen

  druhá sobota v červnu - Mezinárodní den žonglování
  třetí neděle v červnu - Den otců
  1.6. - Mezinárodní den dětí - podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 1950.
  2.6. - Den pozemního vojska
  4.6. - Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese, (výročí dětských obětí izraelského vpádu do Libanonu roku 1982); připomínán od roku 1983 z rozhodnutí VS OSN z 19. srpna 1982.
  5.6. - Světový den životního prostředí, v roce 1972 (5. 6.) začala ve Stockholmu Konfernce OSN o problémech životního prostředí
  5.6. - Den rozvoje a vzdělávání dospělých
  8.6. - Mezinárodní den oceánů
  12.6. - Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí
  15.6. - Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
  16.6. - Den afrického dítěte - vyhlásila OAU (Organizace africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dětí v jihoafrickém Sowetu v roce 1976
  16.6. - Evropský den židovské kultury
  17.6. - Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci), vyhlášen v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN
  20.6. - Mezinárodní den uprchlíků, vyhlášen OSN, slaví se od roku 2000
  21.6. - Evropský den hudby, Svátek hudby - oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury
  21.6. - Mezinárodní den trpaslíků
  23.6. - Světový den házené - vyhlásila Mezinárodní federace házené IHF
  24.6. - Světový den osteoporózy, vyhlásila Světová zdravotnická federace
  26.6. - Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii) - vyhlásilo Valné shromáždění OSN 7. 12. 1987
  26.6. - Mezinárodní den spojených národů na podporu obětí mučení
  27.6. - Den politických vězňů České republiky (výročí popravy Milady Horákové v roce 1950)
  27.6. - Světový den rybářství, slaví se od roku 1985
  27.6. - Světový den diabetiků - vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací diabetu a Světovou zdravotnickou organizací
  27.6. - Světový den sdělovacích prostředků
  30.6. - Den ozbrojených sil České republiky ( Den armády) - slaví se od roku 2002


 • Červenec

  první sobota v červenci » Mezinárodní družstevní den - slaví se ve všech zemích, jejichž družstevní organizace jsou členy Mezinárodního družstevního svazu - ICA, 7.7.1923 se slavil poprvé
  1. 7. » Světový den architektury - vyhlášený Mezinárodním svazem architektů
  2. 7. » Světový den UFO
  6. 7. » Světový den polibku
  9. 7. » Světový den veterinárních lékařů, vyhlásila v roce 1975 OSN
  9. 7. » Světový den vězňů, vyhlášen papežem Janem Pavlem II.
  11. 7. » Světový den populace, vyhlásila OSN, v tento den v roce 1987 dosáhl počet obyvatel Země 5 miliard obyvatel
  14. 7. » Mezinárodní koupací den (slaví se od r. 2002, iniciátor u nás je ekologické sdružení Arnika)
  akce probíhá na vybraných místech vždy na Labi, jak u nás, tak i v Německu
  14. 7. » Mezinárodní den alternativ ke spalovnám - vyhlásila ho mezinárodní síť GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives)
  20. 7. » Světový den skoku

 • Srpen

  6. 8. » Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - Den Hirošimy - výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu 1945
  6. 8. » Mezinárodní den boje lékařů za mír - výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu 1945, slaví se z rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodního hnutí lékařů
  9. 8. » Mezinárodní den původního obyvatelstva, rozhodnutí bylo přijato v prisinci 1994 Valným shromážděním OSN
  12. 8. » Mezinárodní den mládeže
  23. 8. » Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a zrušení otroctví

 • Září

  první nebo druhý víkend v září » Dny evropského dědictví (European Heritage Days) nebo také Dny otevřených dveří památek, byly oficiálně ustaveny Radou Evropy v roce 1991. Evropský koordinační sekretariát sídlí v Belgii (King Baudouin Foundation). V každé zemi pak pracuje organizační sekretariát. V České republice je zastoupen ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Pro širokou veřejnost se zpřístupňují zajímavé a vyjímečné památky, budovy, objekty a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné
  třetí úterý v září » Mezinárodní den míru, slaví se od roku 1982 z rozhodnutí 36. zasedání OSN v roce 1981, den začátku pravidelného zasedání Valného shromáždění OSN
  poslední neděle v září » Mezinárodní den modliteb za pronásledované křesťany, vyhlašuje Světový evangelikální svaz
  poslední neděle v září » Mezinárodní den neslyšících, slaví se od roku 1958 podle usnesení Mezinárodní federace neslyšících
  poslední týden v září » Světový den námořnictva (Světový den moře), slaví se od roku 1978, ve vhodný den v posledním týdnu v září z rozhodnutí Mezinárodní námořní organizace
  1. 9. » Světový den míru - vyhlásila OSN v roce 1959
  1. 9. » Den hnutí nezúčastněných zemí, vyhlášen na 8. konferenci ministrů zahraničních věcí Hnutí nezúčastněných zemí v roce 1981
  8. 9. » Mezinárodní den gramotnosti (Mezinárodní den boje proti negramotnosti) -
  slaví se od roku 1966 z rozhodnutí celosvětového kongresu o likvidaci negramotnosti v roce 1965
  9. 9. » Mezinárodní den původního obyvatelstva - rozhodnutí přijato v prosince 1994 VS OSN, slaví se každý rok během Mezinárodní dekády původních obyvatel světa (1994 - 2004)
  16. 9. » Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, vyhlásilo v roce 1994 VS OSN, den výročí podepsání Montrealského protokolu v roce 1987
  16. 9. » Den církevního školství
  19. 9. » Mezinárodní den míru
  20. 9. » Světový den bez aut - vyhlašuje organizace Děti Země (vždy pátek nejblíže 20.9.)
  21. 9. » Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, vyhlášen Mezinárodní alzheimerovskou organizací (ADI), v ČR se poprvé slavil v roce 1998
  22. 9. » Evropský den bez aut - vyhlášen EU, v ČR poprvé v r. 2001;od 16.9. mu předchází Evropský týden mobility
  24. 9. » Mezinárodní den neslyšících
  27. 9. » Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky) - vyhlášený třetím Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu (WTO) v roce 1979, slaví se od roku 1980
  30. 9. » Mezinárodní den překladatelů, slaví se na svátek patrona překladatelů sv.Jeronýma
 • Říjen

  první pondělí v říjnu - Světový den dětí vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1985 a slaví se od roku 1986
  první pondělí v říjnu - Světových den lidských sídel, vyhlásilo Valné shromáždění OSN, slaví se od roku 1986
  první pondělí v říjnu - Světový den architektury, slaví se z rozhodnutí Mezinárodního svazu architektů v roce 1996 společně se Dnem lidských sídel
  druhá středa v říjnu - Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, vyhlašuje OSN
  1.10. - Mezinárodní den seniorů, vyhlásila rezoluce VS OSN, slaví se od roku 1991
  1.10. - Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady z roku 1974
  1.10. Mezinárodní den lékařů - slaví se od roku 1984 z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984
  1.10. - Světový den cyklistiky - vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky
  1.10. - Den světového vegetariánství, vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost v roce 1977 jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978
  2.10. - Světový den hospodářských zvířat, slaví se od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmá Ghándího
  4.10. - Mezinárodní den zvířat, oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994
  4.10. - 10. Mezinárodní týden vesmíru, vyhlášen OSN
  5.10. - Mezinárodní den učitelů, vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO
  8.10. - Mezinárodní den boje proti popáleninám,vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy
  9.10. - Den Světové poštovní unie (Světový den pošty), slaví se v den jejího založení v roce 1874
  10.10. - Světový den duševního zdraví, vyhlášen Světovou federací duševního zdraví
  14.10. - Světový den normalizace (World Standards Day), vyhlášen na paměť založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) v roce 1946
  15.10. - Den bílé hole - původně vyhlášen v USA prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80.let vyhlásila Světová unie nevidomých i v dalších zemích
  15.10.- Světový den venkovských žen
  16.10. - Světový den potravin (Světový den výživy),slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, je to výroční den založení FAO v roce 1945, slaví se od roku 1981
  16.10. - Světový den páteře
  17.10. - Světový den úrazů
  17.10. - Mezinárodní den za vymýcení, odstranění chudoby, vyhlásilo VS OSN v roce 1992
  20.10. - Světový den osteoporózy
  20.10. - Den stromů, slavil se poprvé r. 1872 v Nebrasce na podnět J. S. Mortona, nadšeného propagátora a ochránce přírody. V Čechách byly poprvé masově pořádány Stromové slavnosti Svazem spolků okrašlovacích r. 1906. Tato tradice byla u nás obnovena r. 2000 na podnět ředitele botanické zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného
  24.10. - Světový den informací o rozvoji, slaví se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1972
  24.10. - Den Organizace spojených národů (OSN), vstpoupila v platnost Charta OSN v roce 1945, slaví se od roku 1947
  31.10. - Světový den spoření, vyhlášen v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně
  31.10. - Den UNICEF

 • Listopad

  druhý čtvrtek v listopadu - Světový den jakosti (kvality), vyhlásila Evropská organizace pro jakost (EOQ), slaví se od roku 1989, v ČR svátek zajišťuje Česká společnost pro jakost
  třetí čtvrtek v listopadu - Mezinárodní nekuřácký den, slaví se z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině, v ČR se slaví od roku 1992, první Nekuřácký den zorganizoval v roce 1974 Lynn Smith v minnesotském Monticellu. Na základě jeho nápadu stanovuje roku 1977 American Cancer Society každoročně na třetí čtvrtek v listopadu Great Amarican Smokeout.
  11.11. - Den veteránů, svátek připomíná ukončení 1. světové války, oslavy jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům válek vůbec, v ČR se slaví poprvé od roku 1999, tento den také souvisí s tzv. poppy day - z angl. den máku, symbolem vzpomínkových slavností, kterým se také říká "poppy day", je květ vlčího máku. Připomíná, že ve válečných dobách se na neobdělaných polích dařilo jen tomuto planému kvítku. Vlčí mák nechybí snad v žádné klopě na uniformách přítomných při oslavách Dne veteránů.
  11.11. - Den proti drogám
  13.11. - Mezinárodní den nevidomých, vyhlášen v roce 1946 k výročí narození Valentina Haüye (1745), francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
  13.11. - Den stromu a dřeva, vyhlásila Botanická zahrada UK z iniciativy výtvarníka Martina Patřičného a zpěvačky Hany Hegerové
  14.11. - Světový den diabetiků - tento den byl zvolen k výročí narození objevitele inzulínu kanadského lékaře a nositele Nobelovy ceny Frederika Bantinga (1891), slaví se od roku 1991, vyhlásila Mezinárodní federace diabetu a Světová zdravotnická organizace
  15.11. - Den vězněných spisovatelů, vyhlásil PEN - klub v roce 1993
  16.11. - Mezinárodní den tolerance, vyhlásilo Valné shromáždění OSN 12. prosince 1996
  16.11. - Den poezie, slavil se poprvé v r. 1999; výroční den úmrtí K. H. Máchy 1810
  17.11. - Mezinárodní den studentstva, podnětem ke vzniku tohoto svátku byly události ze 17. listopadu 1939, kdy nacistický režim brutálně vystoupil proti českému studentstvu, 17. listopadu 1941 se v Londýně konala manifestace solidarity s českým studentstvem a uspořádání Mezinárodního studentského sněmu, na kterém bylo rozhodnuto, že 17. listopad bude slaven na památku českých studentů jako Mezinárodní den studentstva
  17.11. - Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek ČR
  19.11. - Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, vyhlášen Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv, ČR se připomíná od roku 2001
  20.11. - Den zprůmyslnění Afriky
  20.11. - Světový den dětí, slaví se jako připomínka přijetí Deklarace práv dítěte Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1959 a schválení Charty práv dítěte 21. listopadu 1989, slaví se v různých zemích v různém termínu
  20.11. - Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
  21.11. - Světový den pozdravů (World Hello Day), poprvé se slavil v roce 1973 (arabsko izraelská válka a USA uvedly svou armádu do pohotovosti) z iniciativy amerických studentů bratrů MacCormaků; v tento den by každý měl pozdravit alespoň 10 lidí, a tím si uvědomit potřebu osobního kontaktu pro udržení světového míru
  21.11. - Světový den televize, v tento den se uskutečnilo První televizní fórum, které uspořádala OSN, přijat VS OSN 17. 12. 1996
  25. 11. - Mezinárodní den proti násilí na ženách, vyhlásila OSN v roce 1981 jako vzpomínku na zavraždění sester Mirabelových režimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla
  29.11. - Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem (výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978

 • Prosinec

  1.12. - Světový den boje proti AIDS - vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací z podnětu mezinárodní konference o AIDS, která se konala v lednu 1988 v Londýně. Slaví se od roku 1988. Symbol solidarity s lidmi postiženými touto chorobou představuje Červená stužka (Red ribbon). Poprvé se stužky objevily při založení organizace Red Ribbon International na koncertě, který pořádal Freddie Mercury o Velikonočním pondělí roku 1992 na londýnském stadionu ve Wembley.
  2.12. - Světový den boje proti otroctví - slaví se od roku 1984 z iniciativy OSN
  3.12. - Mezinárodní den zdravotně postižených, vyhlásilo VS OSN, slaví se od roku 1993
  5.12. - Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj, slaví se od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1985, na počest těch, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
  7.12. - Mezinárodní den civilního letectví, slaví se o roku 1994 při příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
  10.12. - Den lidských práv - slaví se ve výroční den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, poprvé byl slaven v roce 1950
  11.12. - Světový den dětství - výročí založení UNICEF v roce 1946
  10.12. - Slavnostní předání Nobelových cen - výroční den úmrtí zakladatele ceny Alfreda Nobela (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896)
  18.12. - Mezinárodní den migrantů, vyhlášen OSN
  29.12. - Mezinárodní den biodiverzity - rozmanitosti živé hmoty obývající Zemi, svátek všeho živého, slaví se z rozhodnutí ekologů a OSN v roce 1994