Archivní materiály

Slavná historie Trasy Čtrnáct je zmapovaná díky archivaci, kterou si vedl slovutný Ydeolog Jan JkV(D) Vávra a neméně slovutný bývalý šéf Zdeněk ZSV Větrovec. Od roku 1988 vede archiv také Jana JaVor Vorlová.

Zde naleznete jak a o čem si psali poštou elektronickou, vše, co je možné zveřejnit aniž by došlo k újmě kteréhokoliv pisatele. Pokud si přeješ, aby tvoje zpráva nebyla zveřejněna, napiš.