Informace a pokyny

pondělí 4. 3. 2019
Ahoj přátelé starých vláčků, 14. Cesta jenom tam (držíme tradiční název, i když už dávno pasažéry vozíme i zpátky a letos chystáme okruh), výlet historickým motoráčkem M 131.1, zvaným Hurvínek, se bude konat ve dnech 8. – 9. 6.2019 a cíl bude v Mladějově v Českém ráji. Jako obvykle chystáme cestou zastávky s programem, v sobotu pojedeme přes Mělník se zastávkami v Sudoměři u Ml. Boleslavi (železniční minimuzeum, při 10. CJT jsme tam kempovali), Skalsku (návštěva parní zahradní železnice). Tábořit budeme v kempu Zelené údolí v Mladějově v Čechách. V neděli se projedeme po vlečce z Libuně do dolu na sklářský písek ve Střeleči a na závěr navštívíme v Hradci Králové muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky na dráze. Celou cestu v motoráčku i na tábořišti se bude čepovat dobré pivo. Hudbu si povezeme vlastní, jak je na TAKových akcích dobrým zvykem. To je zatím plánováno, ale bez záruky. Život přináší změny (třeba nepředvidatelná výluka) a tak může být vše jinak.
V kempu budeme mít vyhrazen kus louky (kousek od trati, asi půl km od stanice), kde je možno spát ve vlastním stanu, pod širákem či si objednat chatičku. Podrobnější informace rozešlu později. Cena jízdenky bude v rozmezí 500 – 600 Kč. Počet míst je 48.
Přihlášky vybírám na mailu ivan.fridrich(at)post.cz, přihláška je závazná po zaplacení zálohy 300 Kč převodem na účet 104641136/0300 (var. s. 14 a do zprávy „CJT a jméno“) nebo v hotovosti na TAKové schůzi. Ivan Fridrich T15.
P. S. jak je teď zvykem, jistě se objeví spousta kritiků, proč jedeme tam a ne onam a proč takovým nepraktickým prostředkem jako je starý motorák. Ve shodě s LaHla vyhlašuji, že za komentář delší než 50 slov prosím o dotaci na CJT ve výši 50 Kč a od seniorů 65+ očekávám jen pochvalné maily.

14. Cesta jenom tam
8. – 9. 6. 2019

  • Cíl v Mladějově, Český ráj